,

resenhas

A

A Playlist de Hayden por Michelle Falkoff

O

O prisioneiro dos Daleks por Trevor Baxendale

R

FanGirl por Rainbow  Rowell

S

Sobre a escrita por Stephen King